Green Zielone światło dla tańszego prądu

Kreator umowy kompleksowej

Informacje
Przygotuj:
1) dowód osobisty
2) ostatnią fakturę za energię elektryczną
Jeśli jeszcze nie wybrałeś oferty dla siebie – sprawdź ją [tutaj]
Link do pobrania podstawowych informacji dotyczących umowy kompleksowej Green S.A. [tutaj]
Link do pobrania Ogólnych Warunków Umów kompleksowych: [tutaj]
Link do wyciągu z taryfy [tutaj]
Link do pełnomocnictwa do umowy rezerwowej [tutaj]
Link do pobrania Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej [tutaj]

Jeśli na którymś z etapów napotkasz problemy, zgłoś się do naszego Centrum Obsługi Klientów. Kontakt znajdziesz po prawej stronie.
Oświadczenie
Pobrałem i zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Umów Kompleksowych (OWU-k) Green S.A., z podstawowymi informacjami dotyczącymi umowy kompleksowej Green S.A. oraz z wyciągiem z taryfy odpowiedniego dystrybutora (OSD).
Wyrażam zgodę na przesłanie umowy drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres email.
Wybierz obecnego dystrybutora energii
Wybierz obecnego sprzedawcę energii
Dane osobowe według aktualnych dokumentów klienta
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny (jeżeli inny)
Klient oświadcza że:
otrzymał od Sprzedawcy kopię Zbioru Praw Konsumenta energii elektrycznej

kopia Zbioru Praw Konsumenta energii elektrycznej została mu uprzednio dostarczona, oraz że rezygnuje z dostarczenia kopii przez Sprzedawcę.
Dodatkowe zgody
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą obecnie i w przyszłości.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez Sprzedawcę oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą obecnie i w przyszłości.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych przez Sprzedawcę innym podmiotom, w szczególności instytucjom bankowym, ubezpieczeniowym, firmom telemarketingowym, z którymi Sprzedawca współpracuje lub zamierza współpracować.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na składanie przez Sprzedawcę propozycji zawarcia umów lub zawiadomień dotyczących zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy bądź zmian do Umowy, na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
TAK   NIE
Klient wyraża zgodę na przesyłanie elektronicznych faktur z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres email podany w niniejszej umowie.
Wybór oferty
Punkt Poboru Energii (PPE)
własność dzierżawa najem
Umowa najmu lub dzierżawy nie może obowiązywać na czas krótszy niż umowa sprzedaży energii elektrycznej
istniejący   nowo przyłączany

Kalkulator

Gdzie mieszkasz?

Ile osób liczy Twoja rodzina?

Czy posiadasz ogrzewacz elektryczny?

 

Czy używasz klimatyzacji?

 

Czy korzystasz z bojlera, który podgrzewa wodę?

 

Twoje szacunkowe zużycie to:

0 kWh/rok